top of page

Personal coaching is een vorm van individuele begeleiding waar je stil staat bij belangrijke levensdomeinen en bij de levensvragen die hiermee verbonden zijn.

 

Personal coaching onderscheidt zich van een traditionele psychotherapie doordat je niet noodzakelijk van een psychisch probleem vertrekt.

 

Personal coaching is een proces van ‘bewust worden’ en op ontdekking gaan naar je diepe innerlijke weten en zijn.

 

Personal coaching is durven keuzes maken.

 

Onder begeleiding van je personal coach maak je tijd en ruimte om jezelf te observeren en te onderzoeken: je gevoelens, je gedachten, je gedrag, je lichamelijk reageren, je persoonlijk functioneren, je relaties en je sociale wereld.

 

Bij personal coaching durft je je vertrouwde maar dikwijls ook begrensde en inperkende gedachtepatronen los te laten. Je bekijkt je zelf en de wereld rondom je vanuit een ruimer en holistisch denkkader.

 

In dialoog met je personal coach, ga je op zoek naar de dieper onderliggende betekenis van wat zich in je leven afspeelt en je gaat op ontdekking naar wat het leven van jou op dit ogenblik vraagt.

 

Personal coaching ondersteunt je in harmonie maken met jezelf, met de mensen rondom jou en met je ruime omwereld.

bottom of page