top of page

INFO VOOR PROFESSIONALS

 

  • klinisch psychologe, afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1988

 

  • erkend door de Psychologencommissie, lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en van de Belgische Federatie van Psychologen

 

  • samenwerkingsovereenkomst met verschillende mutualiteiten met de mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie voor jongeren en jongvolwassenen

 

  • sedert 1991 werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, naast individuele psychotherapie en relatietherapie, bijzondere interesse voor  groepstherapie en mindfulness based cognitive therapy

 

  • invalshoek psychotherapie: eclectisch en holistisch, onderbouwd vanuit een systeemtheoretisch, cliënt-centered en gedragstherapeutisch denkkader, aangevuld met de oosterse levensfilosofie, TCM en bewegingsleer

 

  • basisopleiding Traditional Chinese Medicine met specialisatie medische qigong in 2009 in het Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen, verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen www.otcg.be

 

  • zes maanden teacheropleiding in China in 2013 bij Doa Hearts,  een verdieping in Zhineng Qigong ontwikkeld door Dr. Pang Ming

 

  • instructor verbonden aan het Chi Neng Institute Belgium. www.chineng.be

bottom of page