top of page

PRAKTISCHE INFO

 

In een eerste kennismakingsgesprek wordt stilgestaan met de vragen en/of 

problemen waarvoor je een oplossing zoekt.

Er gebeurt een bevraging van je persoonlijke functioneren en het verzamelen van 

belangrijke elementen in je ruimere leefwereld.

Je verwachtingen worden getoetst en in wederzijds overleg worden er 

afspraken gemaakt rond het verdere verloop, de duur en de inhoud van de 

psychotherapie. Op die manier bepaal je de inhoud van de therapie zelf mee.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de vraag en kan daardoor sterk 

variëren.

De invalshoek van waaruit ik werk is gebaseerd op de klassiek-westerse 

psychotherapeutische denkkaders en methoden en wordt aangevuld met de 

inzichten van de traditionele Chinese geneeskunde en de medische qigong. 

Omwille van het beroepsgeheim zijn de gesprekken strikt vertrouwelijk.

 

VOOR WIE

 

Jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) en volwassenen

 

WAARVOOR

    

 Psychische klachten (zoals depressieve stemming, angst en stress, burn-out…)

 Psychosomatische en chronische lichamelijke klachten (zoals fybromyalgie, CVS…)

 Relationele problemen

 Problemen in de werkcontext of de ruimere sociale context

 Levensfaseproblemen

 Vragen rond identiteit

 Problemen rond zingeving

 Existentiële levensvragen

      

AANMELDEN 

 

Je kan zelf telefonisch contact opnemen voor een afspraak op het nummer

0477 52 12 09 of via email: info@annemievandebroek.be

Verwijzing kan eveneens door je huisarts, psychiater of een andere hulpverlener.

 

TARIEF

 

 Individuele therapie: 50 euro 

 Relatietherapie: 70 euro

Gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie voor jongeren en jongvolwassen is mogelijk, rekening houdend met de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.

 

CM

 

De Voorzorg

 

De liberale mutualiteit

 

 

bottom of page